100. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

Przebywający w Warszawie poseł Paweł Arndt oddelegował pracowników biura: asystentkę Agnieszkę Kajdaniak i dyrektora Łukasza Kaszyńskiego na gnieźnieńskie obchody 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Przedstawiciele parlamentarzysty uczestniczyli we Mszy Świętej, po której oddali hołd Powstańcom przy Akropolu bohaterów na cmentarzu św. Piotra. Dyrektor biura wziął również udział w obradach sejmiku Ziemi Gnieźnieńskiej z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę i Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

Foto: www.gniezno24.com

SZLACHETNA PACZKA
SPOTKANIE OPŁATKOWE