ŚWIĘTO POLICJI W GNIEŹNIE

Przebywający w Warszawie poseł Paweł Arndt oddelegował 20 lipca 2018 roku dyrektora biur Łukasza Kaszyńskiego na gnieźnieńskie obchody Święta Policji. Na ręce Komendanta Powiatowej Komendy Policji w Gnieźnie przedstawiciel parlamentarzysty przekazał podziękowania, gratulacje i życzenia dla wszystkich pracowników Policji.

Foto:  http://www.gniezno.policja.gov.pl

75. ROCZNICA LUDOBÓJSTWA NA WOŁYNIU
REGIONALNY DZIEŃ PSZCZELARZA