20 LAT PRODUKCJI W POLSCE – VELUX

Przebywający w Warszawie na obradach Komisji Finansów Publicznych poseł Paweł Arndt oddelegowała 21 czerwca dyrektora biura Łukasza Kaszyńskiego na uroczystość z okazji 20-lecia produkcji VELUX w Polsce. Parlamentarzysta wystosował życzenia i gratulacje dla Jacka Siwińskiego Dyrektora Generalnego VELUX Polska oraz p. Roberta Purola Dyrektora fabryki VELUX w Gnieźnie.

Foto: p. Sona Ishkhanyan, gniezno.naszemiasto.pl

ABSOLUTORIUM IKE GNIEZNO
KOALICJA PONAD PODZIAŁAMI