ABSOLUTORIUM IKE GNIEZNO

W sobotnie przedpołudnie – 9.06.2018 – poseł Paweł Arndt wziął udział w Absolutorium studentów Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza W Poznaniu. Gnieźnieńskie wydarzenie, któremu przewodniczył JM Rektor UAM prof. dr hab. Andrzej Lesicki wskazuje, że Pierwsza Stolica Polski wpisuje się na mapę ośrodków akademickich. Vivat Academia, vivant Professores.

Foto: http://ike.amu.edu.pl

XXXI KONCERT KATEDRALNY
20 LAT PRODUKCJI W POLSCE - VELUX