PODZIĘKOWANIA

Poseł Paweł Arndt kolejny raz wsparł Warsztat Terapii Zajęciowej”Promyk” Ligi Kobiet Polskich Koło w Żninie przy Kujawsko-Pomorskim Oddziale Wojewódzkim w Bydgoszczy, który zorganizował XV Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Żninie. Parlamentarzysta bardzo ceni takie inicjatywy, szczególnie patrząc na teraźniejszy stosunek rządzących do osób niepełnosprawnych.

MIĘDZYWOJEWÓDZKI DZIEŃ TAŃCA
GRA ULICZNA