MIĘDZYWOJEWÓDZKI DZIEŃ TAŃCA

Poseł Paweł Arndt oddelegował  – 9 maja 2018- asystentkę Sandrę Miłaczewską na Międzywojewódzki Dzień Tańca ” Harmonia Ciała i Umysłu” organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Gnieźnie. Na prośbę organizatorów parlamentarzysta ufundował Puchar dla uczestników. Impreza w Teatrze im. A Fredry przysporzyła widzą wielu wrażeń.

73. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ
PODZIĘKOWANIA