ŚWIATOWY DZIEŃ INWALIDY

W poniedziałkowe popołudnie – 7 V 2018 – poseł Paweł Arndt przebywający w tym czasie w Warszawie oddelegował dyrektora biura Łukasza Kaszyńskiego na obchody Światowego Dnia Inwalidy. Wydarzenie organizowane przez Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gniezno pod przewodnictwem p. Krystyny Scholtz-Chruściel było okazją do podziękowań, życzeń i rozmów.

ŚWIĘTO UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
73. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ