UROCZYSTA SESJA RADY MIASTA GNIEZNA

Poseł Paweł Arndt udał się 23 IV 2018 r. do sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie wziął udział w Uroczystej Sesji Rady Miasta Gniezna z okazji Święta Patrona Miasta. Święto Pierwszej Stolicy Polski, jest zawsze okazją do uhonorowania zasłużonych mieszkańców. W tym roku wśród wyróżnionych gnieźnian znaleźli się:  p. Danuta Wiśniewska – inicjatorka powstania Gnieźnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz p. Kazimierz Dąbrowski hokeista, olimpijczyk i wieloletni trener kilku pokoleń sportowców ( otrzymali Medal Jubileuszowy). Natomiast Medal Koronacyjny otrzymali: p. Anna Dziurleja – komendantka hufca ZHP Gniezno i wolontariuszka, p. Ewelina Goździewicz – organizatorka Orszaku Trzech Króli i działaczka Stowarzyszenia Civitas Christiana, p. Tomasz Janiak  i p. Tomasz Sawicki– archeolodzy, autorzy niezliczonych publikacji o Gnieźnie.

Foto: www.gniezno.eu

ŚWIĘTO PATRONA
KONKURS "FINANSE A MATEMATYKA"