GNIEŹNIEŃSKIE PREZENTACJE EKOLOGICZNE

Poseł Paweł Arndt oddelegował – 20 IV 2018 – asystentkę Martę Żak na XXIII Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne „CHROŃMY KLIMAT”. Impreza organizowana przez p. Grażynę Bernaciak Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Koło Gniezno zorganizowana został dla uczniów szkół podstawowych powiatu gnieźnieńskiego. Na prośbę organizatorów parlamentarzysta ufundował nagrody w konkursie ekologicznym, którego rozstrzygnięcie odbyło się w tym dniu.

XX GNIEŹNIEŃSKIE POWIATOWE TARGI PRACY
ŚWIĘTO PATRONA