ŚWIĘTO PATRONA – I LO

W czwartkowe przedpołudnie – 12.04.2018 – przebywający w Warszawie poseł Paweł Arndt oddelegował asystenta Bartosza Kanika na Święto Patrona w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Uroczystość była okazją do historycznych rozgrywek konkursowych  oraz przybliżenia postaci króla Polski.

Foto:  http://www.1lo.gniezno.pl

"ODDAJCIE KASĘ - KONWÓJ WSTYDU" - GNIEZNO
DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ