SPOTKANIE KLUBU OBYWATELSKIEGO

Na zaproszenie Gnieźnieńskiego Klubu Obywatelskiego oraz Posła na Sejm RP Pawła Arndta do Gniezna przyjechała Poseł Joanna Mucha.  Mieszkańcy Pierwszej Stolicy Polski i Powiatu gnieźnieńskiego mieli okazję porozmawiać z parlamentarzystką 18 marca 2018 r.  w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie. Tym razem dyskusja  dotyczyła m.in. kwestii związanych z wyzwaniami, które pojawiają się przed Polską w dynamicznie rozwijającej się w Europie. Kolejna edycja Gnieźnieńskiego Klubu Obywatelskiego pt.: W poszukiwaniu ładu i praworządności. Wyzwania dla Polski w dynamicznie zmieniającej się  Europie, miała na celu zintegrować lokalną społeczność, jak również stanowiła wstęp do podjęcia konstruktywnej dyskusji na tematy niezwykle istotne dla naszego Państwa i Małej Ojczyzny.

Foto: p. Paweł Siczyński

KONWENT PWSZ
RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH