SPOTKANIE Z WŁADZAMI UAM

Poseł Paweł Arndt przyjął zaproszenie JM  prof. UAM dra hab. Andrzeja Lesickiego Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na tradycyjne spotkanie Parlamentarzystów Ziemi Wielkopolskiej z Władzami Rektorskimi. Spotkanie 22 stycznia 2018 roku dotyczyło m.in. przygotowań do Jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego i 500-lecia tradycji akademickich w stolicy Wielkopolski.

XXX KONCERT KATEDRALNY
DNI JUDAIZMU W GNIEŹNIE