REJONOWY DZIEŃ SENIORA

W środowe popołudnie – 25 X 2017 – poseł Paweł Arndt oddelegował dyrektora biura Łukasza Kaszyńskiego na Rejonowy Dzień Seniora organizowany przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Gniezno. Przedstawiciel parlamentarzysty przekazał życzenia i podziękowania na ręce p. Krystyny Scholtz-Chruściel Przewodniczącej Zarządu Rejonowego PZERiI Gniezno. Tradycyjnie uroczystość w Miejskim Ośrodku Kultury towarzyszyła miła atmosfera, którą tworzą gnieźnieńscy seniorzy.

Foto: p. Teresa Radka

KONWENCJA KRAJOWA PO RP
KWESTA