INAUGURACJA W IKE UAM

Poseł Paweł Arndt oddelegował dyrektor biura Łukasz Kaszyńskiego 13 października na Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018 w Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Gnieźnie. Piątkowe wydarzenie było okazją do podsumowań, których dokonał p.  prof. dr hab. Leszek Mrozewicz dyrektor IKE UAM i życzeń na kolejne lata. Uroczystość uwieńczył bardzo interesujący wykład inauguracyjny p. dr hab. Katarzyny Kornackiej-Sareło – „Dziady Adama Mickiewicza jako dramat frankistów polskich”.

Foto: p. Paweł Brzeźniak http://gniezno.naszemiasto.pl

INAUGURACJA W PWSD
KONFERENCJA PRASOWA