2018 ROKIEM PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

Poseł Paweł Arndt jako autor i wnioskodawca poinformował podczas konferencji prasowej, że przez aklamację Sejm RP przyjął 12 X 2017 Uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

Szczegóły:

http://tv.gniezno.pl/artykuly/czytaj/8092/sejm_przyjal_uchwale_upamietniajaca_powstanie_wielkopolskie.html

http://gniezno.naszemiasto.pl/artykul/rok-2018-bedzie-rokiem-powstania-wielkopolskiego,4278162,art,t,id,tm.html

Polacy powinni wiedzieć więcej o Powstaniu Wielkopolskim

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 października 2017 r.

w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego

Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 stało się wspaniałym ukoronowaniem „najdłuższej wojny nowoczesnej Europy” – wielkim triumfem Polaków dążących do wyzwolenia się z pruskiej niewoli, którym nieodłącznie towarzyszyło pragnienie połączenia się na powrót z umiłowaną Rzecząpospolitą.

Solidnym fundamentem dążeń niepodległościowych Wielkopolan stały się takie przymioty jak żarliwy patriotyzm, niestrudzona praca u podstaw oraz autentyczny duch społecznikowski. To tytani pracy organicznej, a wśród nich m.in. gen. Dezydery Chłapowski, dr Karol Marcinkowski, Emilia Sczaniecka, Hipolit Cegielski, ks. Piotr Wawrzyniak czy Maksymilian Jackowski, poprzez swoją działalność społeczną, kulturalną, gospodarczą oraz naukową, wychowując pokolenia ludzi wykształconych, świadomych swej polskości, walnie przyczynili się do późniejszego sukcesu Powstania Wielkopolskiego.

To dzięki bohaterskiemu zrywowi powstańców wielkopolskich 1918-1919, na których czele stali twórcy Armii Wielkopolskiej mjr Stanisław Taczak i gen. Józef Dowbor-Muśnicki, ich determinacji oraz hojnej daninie krwi prawie cała Wielkopolska została z powrotem włączona do odradzającej się Rzeczypospolitej.

Milczeniem nie można również pominąć wkładu mieszkańców Wielkopolski w walki powstańcze na Górnym Śląsku ani zaangażowania doskonale wyposażonej i wyszkolonej Armii Wielkopolskiej w obronę niepodległości odrodzonej Ojczyzny przed bolszewicką nawałą w 1920 r.

Kiedy skończyła się walka zbrojna, mieszkańcy Wielkopolski podjęli trud odbudowy oraz ponownego scalenia Rzeczypospolitej, wyniszczonej przez dziejową zawieruchę. W ten właśnie sposób twórczo nawiązali oni do bogatej tradycji pozytywistycznej – do dziedzictwa Ojców Założycieli nowoczesnej Wielkopolski – nastał bowiem czas, w którym „Polsce potrzeba było potu, a nie krwi”.

Mając na uwadze wkład pokoleń Wielkopolan w walkę o niepodległość Rzeczypospolitej, a potem jej odbudowę oraz istotny wpływ zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 na kształt granic odrodzonego Państwa Polskiego, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

KONFERENCJA PRASOWA
WMUROWANIE AKTU EREKCYJNEGO - CZERNIEJEWO