INAUGURACJA W PWSD

Poseł Paweł Arndt w sobotę 7 X 2017 roku uczestniczył w Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Uroczystość rozpoczęła  Msza św. w katedrze gnieźnieńskiej, celebrowana pod przewodnictwem Prymasa Polski Ks. Abpa Wojciecha Polaka, po której parlamentarzysta miał okazję w auli Centrum Edukacyjno-Formacyjnego przekazać kilka słów na nowy rok akademicki.

Foto: http://powolani.archidiecezja.pl/

POSIEDZENIE SEJMOWEJ KOMISJI CYFRYZACJI, INNOWACYJNOŚCI I NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
INAUGURACJA W IKE UAM