78. ROCZNICA NAPAŚCI SOWIECKIEJ

Dyrektor biura Łukasz Kaszyński wraz z asystentem Bartoszem Kanikiem reprezentowali posła Pawła Arndta podczas gnieźnieńskich uroczystości upamiętniających agresję sowiecką z dnia 17 września 1939 roku.  Uroczystości pod Obeliskiem upamiętniającym Poległych w Twerze przygotowali: Powiat Gnieźnieński oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Odział Gniezno z p. prezesem Januszem Sekulskim na czele.

120 LAT OSP CZERNIEJEWO
40. BIEG LECHITÓW