ŚWIĘTO PLONÓW W POWIECIE WRZESIŃSKIM

3 września 2017 roku posła Pawła Arndta podczas Powiatowego Święta Plonów w Pyzdrach reprezentował asystent Bartosz Kanik. Dożynki Powiatu wrzesińskiego były okazją do podziękowań za ciężką pracę oraz do złożenia życzeń wszelkiej pomyślności.

Foto:  http://wrzesnia.info.pl

DOŻYNKI NIECHANOWO
117. ZJAZD DELEGATÓW ODDZIAŁÓW PTL