KONIEC KADENCJI REKTORA PWSZ GNIEZNO

Poseł Paweł Arndt udał się 30 VIII 2017 r. do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, by wziąć udział w spotkaniu, podczas którego podziękowano prof. dr. hab. Józefowi Garbarczykowi, założycielowi i Rektorowi PWSZ za pracę na rzecz Uczelni. Parlamentarzysta wyraził swój podziw i wdzięczność dla ustępującego Rektora, za 13 lat owocnej współpracy na rzecz szkolnictwa wyższego w regionie.

Foto: https://www.pwsz-gniezno.edu.pl/

XIX DOŻYNKI WIELKOPOLSKIE
78. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ