DYSKUSJA NAD PROJEKTEM USTAWY PALIWOWEJ

12 lipca 2017 roku poseł Paweł Arndt aktywnie uczestniczył w dyskusji nad projektem Ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, czyli tzw. Ustawy o nowym podatku paliwowym. Parlamentarzysta podczas przemówienia wyraził swój sprzeciw wobec wprowadzenia przepisów, które dotkną „kieszeni” milionów kierowców oraz w konsekwencji wzrostu kosztów transportów – „kieszeni” wszystkich Polaków.
https://www.facebook.com/search/top/?q=pose%C5%82%20rp%20pawe%C5%82%20arndt

ROCZNICA LUDOBÓJSTWA NA WOŁYNIU
KONFERENCJA PRASOWA - WETO PREZYDENTA

Dodaj komentarz